Bataille de San Sebastian, La review by Harm Siepel

From The Spaghetti Western Database
Jump to: navigation, search
1621 guns for san sebastian.jpg

La Bataille de San Sebastian (review by Harm Siepel)


Zapata-western van Europese bodem, waarin Anthony Quinn de voortvluchtige crimineel Leon Alastray vertolkt. Een priester neemt het op voor Alastray en wordt hierop verbannen naar het godvergeten dorp San Sebastian. Alastray probeert de priester nog te overtuigen er niet naar af te reizen, doch de priester is vastberaden aldaar een nieuwe parochie te stichten. Uit schuldgevoel, de priester heeft zijn leven gered, vergezelt Alastray de priester tijdens diens reis. Als de priester vrijwel meteen na aankomst in San Sebastian wordt doodgeschoten, dit overkomt alle nieuwe priesters in San Sebastian, wordt Alastray na de begrafenis per abuis voor de nieuwe priester aangezien. Religieus aangelegd is Alastray echter niet , laat staan een priester, en het liefst vertrekt hij zo snel mogelijk uit het dorp. Een dekmantel is daarentegen handig voor een crimineel; bovendien weet een bevallige jongedame hem te overreden aan te blijven als parochieleider. Aldus geschiedt. Hierop komt de nieuwbakken priester tegenover een stam Yaqui Indianen te staan. Daarenboven is er tegenstand van de verraderlijke halfbloed Teclo (Charles Bronson), die zijn zelfhaat projecteert op de angstige bevolking van San Sebastian. Alastray weet met zijn onorthodoxe methodes al spoedig goodwill te kweken bij de bevolking, maar moet lijdzaam constateren dat het verzet wel erg pover is. Alastray wordt aangewezen als hoofdschuldige aan de verliezen en wordt min of meer het dorp uitgejaagd. Via-via weet hij echter wapens te regelen. De slag om San Sebastian kan beginnen... La Bataille de San Sebastian is een sympathieke film, vooral wegens de aanwezigheid van Anthony Quinn. De acteur draagt de film met achteloos gemak. Het is simpelweg een genot om de man hier aan het werk te zien. Het scheelt werkelijk een slok op een borrel dat hij de hoofdrol voor zijn rekening neemt, want eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het anders waarschijnlijk een weinig opmerkelijke film zou zijn geworden. Het tempo ligt niet al te hoog, maar wanneer er wél actie is, dan ziet het er verzorgd uit. De film ademt redelijk wat sfeer uit, mede door de (wederom degelijke) muziek van Ennio Morricone. Al met al een aardige film dus, waarin ook nog eens te genieten valt van, een weliswaar vrij vlakke, Charles Bronson.

Oordeel: 6,5/10


(translation:) A European Zapata western, in which Anthony Quinn is an outlaw on the run called Leon Alastray. A priest stands up for Alastray and is therefore banned to the God-forsaken village of San Sebastian. Alastray tries to convince the priest not to go, but the man is determined to found a new parish. Out of guilt - the priest saved his life - Alastray accompanies him during his journey. When the priest is killed immediately after his arrival - it happens to all priests in San Sebastian - Alastray is taken by mistake for the priest after the funeral. Alastray has no religious feelings, and is certainly no priest, so he rather leave the village as soon as possible. On the other hand: a good cover-up is always welcome to a criminal, and moreover a charming young lady manages to convince him to stay and be leader of the parish. As a result the brand new priest is confronted with the Indian Yaqui tribe, and there's also the treacherous half-breed Teclo (Charles Bronson), who is projecting his lack of self-esteem on the people of San Sebastian. Due to his rather unorthodox methods, Alastray is soon respected by the townspeople, but he has to accept that they're are unwilling to offer resistance. Alastray is accused of the casualties suffered and chased from the village. With some help, he nevertheless manages to get decent arms. And then it's time for the battle of San Sebastian ... La Bataille de San Sebastian is a sympathetic movie, in the first place thanks to the presence of Anthony Quinn. The actor carries the movie with ease. It's simply a pleasure to see the man at work. His presence really makes all the difference, since it has to be admitted that without him it would have been most probably an undistinguished movie. It is rather slow-paced, but the action scenes are well-executed. The film is very atmospheric, thanks to Ennio Morricone's (once again excellent) score. All in all a nice film, that even boasts of the presence of Charles Bronson, even if his performance is unimpressive.

Translation: Scherpschutter

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.