Kara Sahin

From The Spaghetti Western Database

Kara Sahin (Turkey 1964 / Director: Nuri Akinci)

Cast and crew

  • Cast: Yilmaz Güney, Semra Sar, Hüseyin Baradan, Ahmet Tarik Tekçe, Zuhal Tan, Ali Sen, Nurlan San, Barbaros Erbesler
  • Written by: Remzi Jöntürk

Links

  • Newsletter
  • Giallo
  • Spaghetti Western books
  • Arrow Video